Ten, který přichází
cs sk
Ten, který přichází

Poslechněte si knihu " Myšlenky o naději ", kterou také namluvil Alfréd Strejček. Přečíst knihu

56. kapitola - Ježíš a děti

55. kapitola - Ježíšovo království 57. kapitola - Bohatý mladík

„Nebraňte dětem, když chtějí přijít ke mně.
I jim přece patří Boží království.“
(Markovo evangelium 10,14)

Ježíš měl velmi rád děti. Povzbuzovala ho jejich upřímnost, bezprostřední radost a opravdová vděčnost, se kterou se u mnoha dospělých nesetkal.

Bývalo zvykem, že děti byly přiváděny k váženým rabínům a ti jim žehnali. Ve chvíli, kdy některé matky začaly přivádět své ratolesti blíže k Ježíši, se učedníkům jejich jednání nelíbilo. Mysleli si, že děti jsou příliš malé na to, aby něčemu rozuměly. Považovali takové návštěvy za zdržování.

Nevlídný postoj učedníků Ježíše zklamal. I nadále ženám dovoloval, aby k němu s dětmi přicházely, a učedníkům řekl:

„Nebraňte dětem, když chtějí přijít ke mně. I jim přece patří Boží království. A pravím vám, že kdo nepřijde k Bohu s dětskou prostotou, nestane se občanem Božího království.“

Bral děti do náruče, hladil je a žehnal jim. Když si s nimi povídal a odpovídal na všetečné dětské otázky, jejich matky z toho měly radost. Ježíšova slova je povzbudila.

Ježíš znal starosti a každodenní námahu matek. Podnikl dalekou cestu, aby pomohl ztrápené kananejské ženě, a vdově z Naim vzkřísil jejího jediného syna. Na svou matku myslel dokonce i v utrpení na kříži. Také dnes se o problémy žen zajímá. Nabízí jim útěchu, pomoc, sílu a odvahu v jejich obavách a těžkých situacích.

V každé době zve rodiče, aby k němu své děti přiváděli a on jim požehnal. Pokud se rodiče za děti modlí a důvěřují Ježíši, jsou děti pod Božím vlivem a ochranou.

Výchova dětí

Děti přijímají poselství evangelia snadněji než dospělí. Rodiče by měli na své děti pohlížet jako na mladé členy Boží rodiny a vést je k úzkému vztahu s Ježíšem. V každém domově by se chlapci i děvčata měli učit vyznávat své hříchy Ježíši a prosit ho za jejich odpuštění. Měli by vědět, že je Ježíš miluje, přijímá a ochraňuje.

Když matka vede své děti k poslušnosti z lásky k rodičům, vyučuje je důležité křesťanské zásadě. Děti, které mají důvěru k matce a poslouchají ji, se učí přirozené důvěře v Boha a berou vážně jeho přikázání. Také otcové mohou napodobovat příklad Ježíše. Jeho slova byla mocná, ale nikdy nebyla nevlídná nebo hrubá, i když někoho káral. Ježíšova láska a milost v srdcích rodičů vede k láskyplné péči o děti.

Při výchově dětí si rodiče mohou vzít inspiraci z přírody. Zahradník se stará o rostlinky s láskou, něhou a péčí – nepoužívá sílu. Zavlažuje půdu a ochraňuje květiny před silným větrem a prudkým sluncem. Ty pak díky Božímu působení rostou a nádherně kvetou. Pozornou a laskavou péčí můžeme ovlivňovat povahu našich dětí, aby se utvářela podle povahy Ježíše.

Povzbuzujme děti, aby vyjadřovaly lásku a náklonnost sobě navzájem i Ježíši. Choďme s nimi do přírody a učme je v ní vidět působení Stvořitele. Vysvětlujme jim, že Bůh vytvořil zákony, které vládnou přírodě, a lidem zase daroval zákony, jež mají za cíl člověka chránit a přinášet mu radost a štěstí. Neunavujme děti nudnými výklady a dlouhými modlitbami, ale na příkladech z přírody je učme poslušnosti Božího slova.

Jestliže získáme jejich důvěru a půjdeme jim příkladem, oblíbí si též Ježíše. Nedopusťme, aby si mysleli, že se jim v nebi nebude líbit, pokud tam budeme i my. Nevyvolávejme v nich zbytečné obavy a představu, že následování Ježíše je nezáživné a vyžaduje vzdát se všech životních radostí.

Bůh působí na děti Duchem svatým. Ježíš je zve k následování a prožívá velikou radost, když se mu upřímně odevzdají. Má rád nejen děti dobře vychované, ale i ty, které zdědily špatné povahové vlastnosti. Pohlíží na ně s láskou a porozuměním. Mnozí rodiče si neuvědomují vlastní zodpovědnost za povahové nedostatky svých dětí a často ani nevědí, jak by je měli napravit.

Spolupracujme s Ježíšem při výchově dětí. Nemysleme si, že vše zvládneme sami. Děti povzbuzujme, předávejme jim radost a naději. Bůh nám k tomu dá trpělivost, moudrost a cit. Ježíšova milost bude proměňovat povahu dětí, a tak budou součástí Božího království.

K zamyšlení:

  1. Kterých vlastností si Ježíš cení u dětí?
  2. Kdy jsou naše děti pod Božím vlivem a ochranou?
  3. Proč je důležité učit děti poslušnosti?
  4. V čem je starost o květiny podobná výchově dětí?
  5. Jakou roli má při výchově dětí matka a jakou otec?

Biblické texty k tomuto tématu:

Mt 19,13–15; Mk 10,13–16L 18,15–17

55. kapitola - Ježíšovo království 57. kapitola - Bohatý mladík
Sdílet

Seznam kapitol

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše