Ten, který přichází
cs sk
Ten, který přichází

Poslechněte si knihu " Myšlenky o naději ", kterou také namluvil Alfréd Strejček. Přečíst knihu

Doporučujeme pentalogii Drama věků

Vloženo: 29. 11. 2016 00:00:00

Pokud vás zaujala kniha Ten, který přichází, určitě by vám neměla ujít tato proslulá knižní série...

NA ÚSVITU DĚJIN

EGW - Na úsvitu dějin

POČÁTKY CIVILIZACE A DOBA PATRIARCHŮ

Úvodní kniha světoznámé série „Drama věků“ americké spisovatelky vás zve k zamyšlení nad nejstaršími příběhy, které každému čtenáři poskytují nezapomenutelný zážitek.

Na pozadí příběhů o původním ráji, Adamovi a Evě, o potopě a Noemově arše je popsán vznik lidstva a naší civilizace, ale také dějiny zla a lidského utrpení. Kniha dává nahlédnout do zákulisí stavby babylonské věže a odhaluje příčiny tragického osudu měst Sodomy a Gomory. Můžete v ní sledovat život praotce všech židů a muslimů – Abrahama, dobrodružný příběh Josefa na dvoře egyptského faraóna, ale dočtete se také o Mojžíšovi, který na příkaz Boha vyvedl celý národ z egyptského otroctví.

Všechny tyto příběhy se odehrály na úsvitu lidských dějin před několika tisíci lety. Starodávné říše už sice odvál čas a hroby slavných postav minulosti se rozpadly v prach. Přesto se tyto události dotýkají základů civilizace a životních zápasů mezi dobrem a zlem, láskou a nenávistí, věrností a zradou, pomstou či odpuštěním. Je proto pochopitelné, že se dočkaly také mnoha filmových, hudebních i literárních zpracování.

OD SLÁVY K ÚPADKU

EGW - Od slávy k úpadku

PROROCI A KRÁLOVÉ DÁVNÉHO IZRAELE

Na stránkách knihy Od slávy k úpadku autorka strhujícím způsobem vtahuje čtenáře do historie izraelského národa. Vrací se do doby starozákonních izraelských králů, za jejichž vlády prosperita Izraele udivila okolní národy. Provádí čtenáře také obdobími, v nichž se izraelský národ dostal do zajetí nebo hlubokého úpadku.

Kniha popisuje osudy proroků, kteří bojují o záchranu vyvoleného národa a s nasazením vlastního života přinášejí vládcům naléhavá varování. K obnově národa však nedochází jejich přičiněním, ale z milosti Hospodina, který svůj zbloudilý lid vyvádí ze zajetí, navrací mu zašlou slávu a poté, co se izraelští navrátí ke svému Bohu, je obdaří svým požehnáním.

Kniha je určena všem, kdo touží více proniknout do událostí Starého zákona a seznámit se s hlavními obrysy dějin několika staletí před Kristem. Osloví i ty, kdo chtějí poodhalit tajemství úspěchu či příčiny úpadku lidské společnosti.

TOUHA VĚKŮ

EGW - Touha věků

PŘÍBĚH JEŽÍŠE Z NAZARETA

Kniha Touha věků je právem považována za vrcholný literární projev americké spisovatelky Ellen Gould Whiteové. Autorka v ní jedinečným způsobem představuje život a dílo osobnosti, která zásadně ovlivnila historii lidstva – Ježíše z Nazareta. Jeho život má dodnes vliv na naše myšlení, filozofii, historii, kulturu, hudbu i další oblasti umění, ale především na naši morálku a etické postoje. Jeho učení vycházející ze starožidovských spisů se stalo základem právních systémů a ovlivnilo i hospodářský rozvoj všech zemí, do kterých křesťanství proniklo.

I přes nesporný historický dopad Ježíšova vystoupení zůstává jeho postava zahalena nejedním tajemstvím. Je spojena s těmi nejhlubšími touhami a očekáváním. Nikdo neměl tolik následovníků, ale také tolik pronásledovatelů. I když téměř každý z nás o Ježíši něco slyšel, máme jen málokdy možnost dostat se k tak uceleným informacím, které nabízí tato kniha. Důkladně, věcně a přitom poutavě nás provádí Ježíšovým životem a učením, zároveň však poskytuje hluboký duchovní zážitek. Je vydávána v mnoha zemích a v mnoha jazycích ve statisícových nákladech, a řadí se tak k nejslavnějším dílům o Ježíši z Nazareta.

POSLOVÉ NADĚJE A LÁSKY

EGW - Poslové naděje a lásky

ZROD KŘESŤANSTVÍ A VLIV APOŠTOLŮ

Kniha americké spisovatelky pojednává o pozoruhodných událostech na počátku našeho letopočtu, kdy v Palestině vlivem Ježíšova učení vzniklo hnutí, které okolnímu světu přineslo fascinující poselství. Autorka knihy toto období popisuje svým osobitým způsobem. Díky jejímu vypravěčskému nadání mohou čtenáři téměř z bezprostřední blízkosti sledovat osudy Ježíšových následovníků, kteří pro svoji víru byli ochotni nejen zažívat ústrky a nepohodlí, ale nezdráhali se obětovat i vlastní životy.

Děj knihy se zaměřuje především na okamžiky ze života prvních apoštolů, kteří na svých cestách Palestinou a Malou Asií mnohokrát stanuli tváří v tvář smrtelnému nebezpečí. Byli zavíráni do vězení, hájili se před vládci tehdejšího světa, byli týráni a někteří z nich zahynuli mučednickou smrtí. Nikdy však – ani v těch nejkrajnějších okamžicích – neztratili naději, že jednoho dne se jejich prohra změní ve vítězství.

Knihu si oblíbí nejen ti, kteří se chtějí seznámit s počátky křesťanské éry, ale také všichni, kdo touží poznat nepomíjivé hodnoty, které v lidském nitru dokážou vykřesat novou jiskru naděje.

VELKÉ DRAMA VĚKŮ

EGW - Velké drama věků

VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ A VIZE BUDOUCNOSTI

Závěrečný díl pětisvazkové série knih „Drama věků“ se na rozdíl od čtyř předchozích svazků nezabývá biblickými dějinami, ale sleduje vývoj křesťanství v posledních dvou tisíciletích světových dějin. Provádí čtenáře obdobím pronásledování, evropskou reformací i duchovním obrozením, kterým prošla Amerika na počátku 19. století. Jednotlivé události i základní smysl historie jsou nazírány z perspektivy „velkého dějinného sporu“ mezi dobrem a zlem neboli mezi Bohem a jeho odpůrcem.

Značná pozornost je v knize věnována prorockému výhledu – závěrečným dramatickým událostem lidských dějin, jak je předznamenávají úžasná biblická proroctví. Těžiště celé knihy však smě-řuje ke starodávné naději, se kterou žili a ke které se upínali lidé všech věků. Konečná vize končí překvapivým východiskem pro celou naši planetu, která se potýká s problémy, jež jsou běžnými přirozenými prostředky neřešitelné.

Všechny výše doporučované knihy od E. G. White můžete společně s mnoha dalšími tituly objednávat na e-shopu www.maranatha.cz nebo eshop.adcz.cz.

Sdílet
Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše